Količina alkohola v krvi (opitost) je odvisna od različnih dejavnikov: spola, starosti, telesne teže in splošne fizične pripravljenosti, presnove, navajenosti na alkohol, vrste alkoholne pijače, načina zaužitja alkohola (počasi ali “na eks”), od tega,ali je oseba pred pitjem kaj jedla, in kaj je to bilo. Zaradi vseh teh dejavnikov je izračun, ki upošteva le zaužito pijačo, telesno težo in spol, zgolj informativne narave in ga gre jemati z rezervo.

Alkohol se v telesu porazdeli po tekočini. Pri moškem je to približno 70 % njegove teže, pri ženski pa 60 %. Prva stvar, ki jo moraš izračunati, je teža tekočine v telesu – za moške 70 % celotne teže, za ženske 60 %. Primer: moški, ki ima 80 kg, ima približno 56 kg (70 % od 80 kg) tekočine v telesu. Za žensko, ki tehta 60 kg, bi bil izračun približno tak – 60 % od 60 kg je 36 kg tekočine.

Za izračun boš zdaj potreboval/-a podatek o tem, koliko je človek spil. S pomočjo meric preveri, koliko je to v gramih. To številko (torej grami zaužitega alkohola) deliš s količino tekočine v telesu.

 

c = m / (TT x r)

 

Pri tem je:

c = koncentracija alkohola v krvi (g etanola na kg krvi ali promili)

m = masa popitega čistega alkohola izražena v gramih

TT = telesna masa izražena v kilogramih

r = porazdelitveni faktor (za moške 0,7 in za ženske 0,6)

 

Primer: moški z 80 kg (56 kg tekočine) je popil dve veliki pivi (1 liter), kar nanese 40 g alkohola. 40 g alkohola deljeno s 56 kg tekočine, v kateri se ta alkohol razporedi, je 0,71 g alkohola/kg krvi. Zakonska meja za voznike je 0,5 g/kg, za voznike začetnike pa 0,0 g/kg.

 

Izračun smo uporabili tudi pri izdelavi mobilne aplikacije Furam 0,0, pri kateri smo upoštevali še čas presnove alkohola.

 

Bodi pozoren/-na na merske enote!

Policisti pri meritvah alkohola v izdihanem zraku uporabljajo enoto mg alkohola na liter izdihanega zraka. Vrednosti niso enake kot vrednosti v krvi (enota: gram alkohola na kilogram krvi ali promil), so pa primerljive. Okvirno velja, da do vrednosti mg/l pridemo, če izračunano količino alkohola v krvi (g/kg) delimo z 2,1. Spodaj si lahko pogledaš nekatere mejne vrednosti v mg/l izdihanega zraka in g/kg krvi.

0,24 mg/l = 0,5 g/kg = 0,5 promila
0,38 mg/l = 0,8 g/kg = 0,8 promila
0,52 mg/l = 1,1 g/kg = 1,1 promila
0,71 mg/l = 1,5 g/kg = 1,5 promila

Vir