Glavni namen programa Izberi sam, ki od leta 2006 deluje v okviru Združenja DrogArt, je zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi in razvijanje odgovornosti za informirane in manj tvegane odločitve mladih.

Poudarek programa je na terenskem delu, temelječem na vrstniškem pristopu. Preko sodobnih komunikacijskih kanalov, informativnih materialov, s terenskim delom (informiranje na odprtih javnih prostorih, v klubih na študentskih in dijaških zabavah, terenske akcije s policisti, terenske ekipe na glasbenih prireditvah, mobilna info točka), informiranjem in svetovanjem ter z metodami dela v skupini (npr. predavanja za starše, izobraževanja za strokovne delavce/-ke v socialnovarstvenem, šolskem, mladinskem in drugih sektorjih) želimo vplivati na zmanjševanje tveganj in socialnih stisk ob uporabi alkohola med mladimi. Glede na ugotovljene potrebe na terenu v programu prilagajamo in oblikujemo nove pristope do mladih. Izvajalci/-ke aktivnosti so prostovoljci/-ke in drugi mladinski delavci/-ke, usposobljeni za specifično delo na področju zmanjševanja škode zaradi alkohola. V programu kot prostovoljci/-ke sodelujejo tudi srednješolci/-ke.
Mladi smo aktivno vključeni v vse faze programa, od načrtovanja do izvajanja aktivnosti. S tem si pridobivamo neformalna znanja, socialne ter druge kompetence in izkušnje, ki nam povečujejo zaposljivost in dvigujejo konkurenčnost. V programu spodbujamo mladinsko delo ter verjamemo v vrstniški pristop.

IZBERI SAM LJUBLJANA                                         IZBERI SAM MARIBOR

vsak delovnik od 10.00 do 16.00                              ponedeljek: 11.00 do 17.00
                                                                                 torek – petek: 9.00 do 15.00

naslov: Prečna ulica 6, Ljubljana                              naslov: Jurčičeva ulica 8, Maribor
telefon: 01 439 72 70                                               telefon: 08 200 50 86
svetovalni telefon: 030 346 327                              svetovalni telefon: 030 346 327

                                              e-mail: [email protected]

Vodja programa: Natalija Bogataj, univ.dipl.soc.del.

Aktualno dogajanje v programu spremljaj na Facebooku in Instagramu.

Postopek pritožbe v programih Združenja DrogArt.

Program sofinancirajo:

sofinancirajo

Stališča organizacije ne izražajo nujno stališč sofinancerjev.

Sponzorji, donatorji, partnerji:
ZnakLogotip_primarni_barvni