KAJ PONUJAMO?
Po dogovoru lahko izvedemo predavanje ali interaktivno delavnico za dijake_inje, učitelje_ice, strokovne delavce_ke v socialnem varstvu, svetovalne delavce_ke ali starše. Izvedbo in teme prilagodimo glede na vaše konkretne želje in potrebe. Fokusiramo se na zmanjševanje škode, zlasti na področju alkohola (dotaknemo se lahko tudi drugih drog), spolnosti, odnosov in kako z mladimi o teh temah voditi iskren, odprt pogovor s kredibilnimi informacijami. 

Info točke v dijaških domovih (in drugod)
Sodelovanje se je razvilo iz zaznanih potreb na terenu na prostorih, kjer se dijaki družijo in popivajo. S terenskim delom smo uspeli precej poglobiti stike z mladimi in začele so se odpirati tudi bolj osebne in globoke zgodbe in stiske mladih. Oblikovali smo ožjo ekipo naših terenskih delavk_cev, ki hodijo informirat v dijaške domove, saj se dijaki_nje mnogo lajžje odprejo že poznanim obrazom, lažje poglobimo stike, nudimo podporo, hkrati pa na ta način tudi našim mladinskim delavcem_kam uspemo zagotoviti korektno izobraževanje, mentorsko podporo in razbremenitev.
Infotočke načeloma izvajamo enkrat do dvakrat mesečno v skupnih prostorih ali pred domovi. Postavimo mizo z našimi letaki (z informacijami in smernicami za zmanjševanje tveganj npr. letaki o alkoholu, travi, spolno prenosljivih okužbah, naših programih, letak za dekleta…) in materiali (kondomi in lubrikanti, cedevita, broške in zapestnice s sporočili zmanjševanja škode…). Informiramo s pomočjo le-teh in interaktivnih orodij, kot so denimo kvizi o različnih temah (alko, trava, konsenz, kako pomagati prijatelju…), alko pantomima, poligon s pijanimi očali. Mladi se zelo dobro odzivajo in so zainteresirani za informacije, zlasti blizu jim je filozofija zmanjševanja škode in neobsojajoč vrstniški pristop. Infotočke postavimo za 2-3 ure. 

Predavanje za strokovne delavce_ke »Uporaba alkohola med mladimi – kaj se dogaja in kaj je naša vloga?«
Interaktivno predavanje o alkoholu in razširjenosti ostalih drog ter o varovalnih dejavnikih in dejavnikih tveganja je namenjeno staršem, učiteljem_icam ali drugim strokovnim delavcem_kam, ki jih zanima omenjena tematika. Predavanje se začne s pregledom pomembnejših izsledkov raziskav na področju uporabe alkohola in drugih drog med mladimi, nato pa se osredotoča predvsem na varovalne dejavnike ter dejavnike tveganja, ki so povezani z uporabo alkohola in drugih drog pri mladih, s poudarkom na vlogi staršev oziroma šolskih strokovnih delavk_cev. Predavanje je interaktivno in zaželena je aktivna participacija udeleženk_cev. Teorijo prepletamo z izkušnjami in primeri iz vsakdanjega življenja, saj so tako informacije najbolje razumljene in tudi neposredno uporabne. Predavanje izvaja strokovna delavka Združenja DrogArt.
Trajanje: 1 šolska ura
Cena: 100 EUR + DDV + potni stroški (izven Ljubljane)

Članki o alkoholu
Bi radi v svoje šolsko glasilo vključili članek o alkoholu, napisan na mladim všečen način? Lahko vam pomagamo. Strokovne vsebine in koristne informacije o načinih zmanjševanja škode zaradi alkohola bomo oblikovali tako, kot bo najbolj primerno za vaše glasilo. 

 

POTREBUJETE/ŽELITE NEKAJ DRUGEGA?
Obrnite se na nas in skupaj bomo premislili, kakšen bi bil najbolj smotrn način sodelovanja. 

 

Zakaj izbrati nas?
• Smo profesionalni.
• Imamo izkušnje.
• Smo cenovno ugodni.
• S šolami vzpostavljamo partnerski odnos.

 

STOPITE V KONTAKT Z NAMI:
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na [email protected] in na 01 439 72 70 (Ljubljana) / 08 200 50 86 (Maribor).

Na Izberi sam ponujamo predavanja, delavnice, info točke in druga sodelovanja.