Ko spoznavamo BDSM, lahko naletimo na veliko trditev in izjav, ki v resnici niso pravilne. Poleg tega pa ima BDSM lahko tako pozitivne kot negativne plati. Nekaj od teh bomo razkrili v nadaljevanju.

MITI IN RESNICE
Spodaj so predstavljene tri trditve, ki jih dostikrat slišimo o BDSM, vendar niso vse resnične.

1. TRDITEV: BDSM vključuje čudne in posebne prakse, ki ne pritegnejo večine ljudi.
Ta trditev je MIT. Pogosto ljudje dojemajo BDSM prakse kot redke in nerazširjene med ljudmi. Vendar to ni res.
Raziskava iz leta 2017 je na velikem belgijskem vzorcu odkrila, da kar 70 % ljudi fantazira o BDSM ali se vključuje v prakse BDSM. Približno 50 % od teh je že  vsaj enkrat poskusilo kakšno BDSM prakso.

Slika 1: BDSM prakticira več ljudi, kot si predstavljamo. Vir: https://unsplash.com/photos/IBaVuZsJJTo

TRDITEV: Če ti je BDSM všeč, si zagotovo imel težko ali travmatično otroštvo.
Tudi ta trditev je MIT. Ljudje, ki se ukvarjajo s BDSM, so enako raznoliki kot ljudje, ki se s tem ne ukvarjajo. BDSM je sposobnost izražanja svoje spolnosti na bolj alternativen način. To pa ne kaže na čustvene ali psihološke težave pri osebah, ki BDSM prakticirajo.

TRDITEV: Prakticiranje BDSM lahko pozitivno vpliva na partnerske odnose.
Ta trditev pa je RESNIČNA.
BDSM lahko pozitivno vpliva na partnerske odnose iz več razlogov:

 1. Spodbuja komunikacijo in zaupanje med partnerjema.
 2. Povečuje intimnost s pomočjo izražanja in sprejemanja lastne ranljivosti ter ranljivosti drugih.
 3. V razmerje prinese popestritev in raznolikost, kar ohranja strast v dolgoročnem razmerju.
 4. Spodbuja lastno raziskovanje fantazij, želj in meja ter omogoča, da se partnerji bolje spoznajo in razumejo drug drugega.

SVETLE IN TEMNE PLATI BDSM
BDSM ima kar nekaj prednosti oz. svetlih plati, vendar ne smemo pozabiti, da ima vsaka spolna praksa tudi pomanjkljivosti oz. temne plati, s katerimi se člani skupnosti soočajo.

SVETLE PLATI BDSM

 • BDSM zniža raven stresa, ki jo čutimo na vsakdanji ravni, predvsem preko znižanja stresnega hormona (kotizola) v krvi, ki je direktno povezan z našim doživljanjem stresa. Prav tako omogoča sproščanje endorfinov, ki povzročajo občutek sreče, blažijo bolečino in znižujejo stres. Vpliva pa tudi na spuščanje nadzora in občutka odgovornosti v življenju, kar je prav tako velik dejavnik občutka stresa.
 • BDSM pozitivno vpliva na našo samopodobo.

Prakticiranje BDSM lahko pomaga pri

 • samospoznavanju,
 • sprejemanju lastnih kinkov in fetišev ter
 • raziskovanju vlog moči,

kar pozitivno vpliva na samopodobo.

Prav tako lahko BDSM prispeva k boljšemu občutku sprejetosti sebe in v odnosu, saj omogoča:

 • jasno komuniciranje mej,
 • spoštovanje soudeleženih in
 • sprejemanje želja.
 • Nazadnje ima BDSM pozitiven vpliv tudi na mišljenje, saj omogoča uporabnikom, da se za kratek čas umaknejo pred svetom.

Med praksami BDSM se posamezniki osredotočijo izključno na to, kar se dogaja v sedanjem trenutku. To dejstvo omogoča, da utišajo svoje misli, kar je podobno stanju meditacije.

Slika 2: BDSM deluje podobno kot meditacija. Vir: https://unsplash.com/photos/rOn57CBgyMo

TEMNE PLATI BDSM

 • STIGMATIZACIJA: Kljub večji ozaveščenosti o spolnosti in drugačnih življenjskih stilih, se BDSM še vedno sooča z družbenim nerazumevanjem, stigmo in predsodki. To lahko privede do občutka izolacije, sramu ali težav pri vzpostavljanju in ohranjanju zdravih medosebnih odnosov.
 • FIZIČNE POŠKODBE: Najpogostejši razlog za poškodbe je uporaba alkohola in drog med BDSM prakso, saj povzročajo slabšo presojo in koordinacijo, slabšo občutljivost za bolečino ter težave pri komunikaciji. Svojo mero pa prispevata tudi pomanjkanje znanja in impulzivnost v praksah.

Zato je zelo pomemben pogovor pred praksami BDSM, abstinenca v času praks ali upoštevanje nasvetov za zmanjševanje škode ter pridobivanje znanja o pravilni in varni praksi.

 • TEŽAVE PRI ISKANJU PARTNERJEV: Zaradi specifičnih interesov in preferenc posameznikov, ki prakticirajo BDSM, lahko naletijo na težave pri iskanju primernih partnerjev. Prav tako se lahko večkrat soočijo z zavrnitvami ali obsojanjem, ki izvirajo iz družbene stigmatizacije BDSM skupnosti.

To lahko negativno  vpliva na njihovo samopodobo ter motivacijo pri iskanju partnerjev.

Slika 3: Pripadniki BDSM skupnosti imajo lahko težave pri iskanju partnerjev. Vir: https://unsplash.com/photos/Pv5WeEyxMWU

VEČ O TEM SI LAHKO PREBEREŠ NA: