Na programu Izberi sam smo med julijem in septembrom 2020 uspešno izvedli tri preventivno – osveščevalne akcije z naslovom Informativna mobilna točka. Skupni imenovalec akcij je bila tema vožnje in alkohola, zato smo na ulice centra poslali našo maskoto Taxi (ta opozarja mlade, da je po zabavi potrebno poskrbeti za varno pot domov), ki so jo Mariborčani hitro vzeli za svojo, kljub njeni žareči rumeni barvi. Na točki nas je v večernih urah obiskalo v povprečju petdeset obiskovalcev. Razveselil nas je obisk gospoda Branka, ki je vozil taksi deset let in je danes že upokojen. Spomnil pa se je, da se je v njegovem službenem avtomobilu zgodilo samo dvakrat, da je v njemu vozil močno opite stranke.

Mimoidoče smo osveščali glede problematike alkohola v prometu, s posebnim poudarkom na mladih, ki jih skušamo preko informiranja naših usposobljenih informatorjev spodbuditi k sprejemanju manj tveganih odločitev povezanih z alkoholom in vožnjo. In mladih obiskovalcev nam res ni zmanjkalo. Praviloma so nas obiskovale večje skupine, ki so najraje preizkušali posebna očala, ki simulirajo pijanost. Tako so lahko na lastni koži preverili, da so zaznavanje globine, občutek za ravnotežje in koordinacija pod vplivom alkohola res drugačni.

V zadnjih letih Javna agencija Slovenije za varnost prometa sicer opaža v splošnem premik v stališčih in odnosu mladih do varnosti v primerjavi s starejšimi vozniki npr. kar se tiče uporabe zaščitnih sredstev ter tudi vožnje pod vplivom alkohola, mi pa si skupaj z njo prizadevamo, da bi se na srednješolski ravni ter tudi za študentsko populacijo izvajalo še več aktivnosti in prometno-vzgojnih programov, ki bi bili sistemsko vključeni v izobraževanje, skladno tudi s cilji Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022.

Je že tako, da se vsemu dobremu nekoč čas izteče. Tako se je tudi naša Informativna mobilna točka za letos iztekla v svoj konec peščene ure in jo preobrnemo ponovno prihodnje poletje. Vabimo vas, da nas poiščete tudi vi.