SE NOVI KORONAVIRUS IMENUJE SARS-COV-2 ALI COVID-19?

Novi koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2. COVID-19 je novo poimenovanje za bolezen, ki jo virus SARS-CoV-2 povzroča.

KAKO POTEKA BOLEZEN, KAKŠNI SO SIMPTOMI IN ZNAKI?

Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Natančni podatki o poteku bolezni se še zbirajo, saj gre za nov virus. dosedanji podatki kažejo, da poteka v lažji obliki pri približno 80 % okuženih. Težji potek naj bi imelo približno 20 % zbolelih. Tudi natančnega podatka o smrtnosti po okužbi z novim koronavirusom še ni, ocenjuje se, da je smrtnost 2 % – 4 %. Večina umrlih je bila starejša in je imela pridružene kronične bolezni srca, pljuč, sladkorno bolezen ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica.

Okužbe z novim koronavirusom od ostalih povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno s pljučnicami, ne moremo ločiti zgolj na osnovi poteka bolezni in bolnikovih težav. Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko testiranje. Koronavirus se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in še v drugih kužninah.

KAKO SE NOVI KORONAVIRUS PRENAŠA MED LJUDMI?

Novi koronavirus se med ljudmi prenaša kapljično. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m).  Možno je, da se z novim koronavirusom okužimo tudi ob stiku z onesnaženimi površinami, ni pa še jasno, kako pomembna je ta pot prenosa.

Čeprav ni dokazano, da bi se novi koronavirus prenašal po zraku (aerogeno), se svetuje previdnost in zaščita pri posebej tveganih posegih v zdravstvenih ustanovah (npr. ob bronhoskopiji, kjer nastaja kužni aerosol). Bivanje v istem prostoru z bolnikom (če smo na razdalji vsaj 1,5 m) ne predstavlja tveganja.

ALI SE KAPLJIČNI PRENOS IZ OKUŽENE OSEBE OMEJUJE LE NA IZLOČKE IZ NOSU OČI IN GRLA, ALI JE MOŽEN PRENOS TUDI PREKO POTU, ČE PRIDE V KONTAKT S SLUZNICO?

Za zdaj ni znano, ali je možen prenos okužbe preko potu. Znano je, da se virus prenaša z izločki dihal, njegova nukleinska kislina je bila najdena tudi v krvi in blatu, vendar ni znano, ali se virus prenaša s telesnimi tekočinami, ki ne izhajajo iz dihal.

ALI OKUŽENE OSEBE, KI SO BREZ SIMPTOMOV IN ZNAKOV BOLEZNI, LAHKO PRENAŠAJO OKUŽBO?

Na podlagi rezultatov dosedanjih raziskav sklepajo, da je kužnost največja v prvih dneh po začetku bolezenskih znakov. Podatki kažejo, da so osebe lahko kužne že 2 dni pred pojavom bolezenskih znakov. Kakšna je možnost prenosa okužbe z okuženih oseb, ki ne zbolijo oziroma ne razvijejo bolezenskih znakov, za enkrat še ni jasno.

KAKŠNA JE INKUBACIJSKA DOBA PO OKUŽBI Z NOVIM KORONAVIRUSOM?

Točna inkubacijska doba še ni poznana, glede na ostale koronaviruse in preliminarne podatke, pa je ocenjena med 2 in 14 dni. V povprečju naj bi bila inkubacijska doba dolga približno 6 dni.

KAKO NAJ VEM, DA MOJA VIROZA NI OKUŽBA Z NOVIM KORONAVIRUSOM?

Znaki običajnih viroz so zelo podobni znakom okužbe z novim koronavirusom. Brez posveta z zdravnikom ni mogoče ugotoviti povzročitelja viroze. Če zbolite z znaki viroze, ne hodite nenapovedano v zdravstveno ustanovo, ampak najprej po telefonu pokličite izbranega ali dežurnega zdravnika. Za testiranje na koronavirus se odloči izbrani zdravnik, ki vas tudi napoti na kraj, kjer to izvajajo. Testiranje se izvede v skladu z definicijo primera (dostopno na naslednji povezavi). 

Aktualne informacije in priporočila so objavljena na naslednji povezavi

ALI ZA OKUŽBAMI Z NOVIM KORONAVIRUSOM ZBOLEVAJO LE STAREJŠE IN KRONIČNO BOLNE OSEBE ALI LAHKO ZBOLIJO TUDI MLAJŠI?

Z novim koronavisurom se lahko okužijo tako starejše, kot tudi mlajše osebe. Izkušnje kažejo, da imajo težji potek bolezni starejše osebe in osebe s kroničnimi obolenji (kot so astma in druge kronične bolezni dihal, sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni, rak ipd.). Pri otrocih je bolezen večinoma potekala blago.

ALI JE OSEBA PO PREBOLELI BOLEZNI ZAŠČITENA PRED PONOVNO OKUŽBO?

Rezultati študij kažejo na prisotnost protiteles proti novemu koronavirusu pri posameznikih, ki so preboleli bolezen. Stopnja in trajanje zaščite po preboleli bolezni zaenkrat še nista znani.

KAJ JE KARANTENA?

Gre za ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje zdravim osebam, ki so bile ali za katere se sumi, da so bile v stiku z nekom, ki je zbolel z resno nalezljivo boleznijo v času njegove kužnosti.

Karanteno lahko odredi Minister za zdravje na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

ALI SE OSEBAM OB VSTOPU V REPUBLIKO SLOVENIJO ODREDI KARANTENA?

Ukrepi, ki zaradi omejevanja širjenja COVID-19 veljajo ob vstopu v Slovenijo na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije, se sproti posodabljajo glede na epidemiološko situacijo v posameznih državah ter v skladu z doseganjem dvostranskih tehničnih dogovorov z državami članicami Evropske unije oziroma schengenskega območja ali v okviru splošnega dogovora na ravni Evropske unije.

Predlagamo, da spremljate objave Vlade RS o ukrepih na mejnih prehodih na naslednji povezavi.

Seznam držav, iz katerih lahko osebe vstopajo v Republiko Slovenijo brez omejitev, je objavljen na naslednji povezavi.

Karantena za obdobje 14 dni bo osebam ob vstopu v Slovenijo odrejena skladno s trenutno veljavnimi ukrepi Vlade RS. Te osebe bodo ob postopku na meji s strani obmejne policije prejele obvestilo o karanteni, ki ga najdete na naslednji povezavi.

ALI MI PRIPADA NADOMESTILO DOHODKA ZA ČAS, KO MI JE ODREJENA KARANTENA?

Informacije glede nadomestila dohodka zaradi odrejene karantene lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na naslednji povezavi.

KAJ JE IZOLACIJA?

Izolacija je ukrep, ki ga izbrani zdravnik odredi bolni osebi s COVID-19 ali nekaterim osebam z akutno okužbo dihal, ki nimajo potrjene okužbe s COVID-19 in pomeni, da oseba ne sme zapuščati doma, da mora omejiti stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.

Izolacija je izjemno pomemben ukrep, ki ga je potrebno dosledno upoštevati. Bolnik, ki je v izolaciji, je v bolniškem staležu. Izolacija je ukrep, ki je odrejen za najmanj 14 dni ali več, če je potek bolezni daljši oz. težji. Pri bolniku z blagim potekom bolezni, ki ne potrebuje hospitalizacije se izolacija zaključi po 14 dneh od začetka simptomov oz. pri bolniku z vročino 14 dni po koncu vročine.

KAJ JE SOCIALNO DISTANCIRANJE?

Socialno distanciranje pomaga pri zajezitvi širjenja nalezljivih bolezni, ki se prenašajo kapljično. Za osebe, ki so bile v tesnem, visoko-tveganem stiku s primerom COVID-19, pa so še zdrave, se priporoča socialno distanciranje. Visoko tvegani so predvsem družinski kontakti, saj je prav v domačem okolju največ možnosti za prenos novega koronavirusa. Socialno distanciranje je priporočilo in ne obveza posamezniku. Tisti, ki ne morejo dela opravljati od doma, lahko hodijo v službo, vendar naj se čim bolj pozorno samoopazujejo in prenehajo z delom ob pojavu bolezenskih težav. Pomeni predvsem upoštevanje navodil, da se brez potrebe ne družimo z osebami izven skupnega gospodinjstva, pazimo na razdaljo 1,5 m, v trgovino gremo čim manjkrat in takrat, ko ni veliko ljudi, kar največ poskusimo opraviti preko spletnih strani. Zelo smo pozorni glede higiene. Vsekakor pa osebam ni odvzeta svoboda gibanja, bolj ključno je razumevanje, da z ustreznim ravnanjem zmanjšujejo možnost širjenja okužbe in prispevajo k obvladovanju pandemije COVID-19. Oseba ni v bolniškem staležu.

KAKO SE OKUŽBE Z NOVIM KORONAVIRUSOM ZDRAVIJO?

V Sloveniji imamo nacionalne smernice klinične obravnave bolnikov z COVID-19, ki narekujejo, da je zdravljenje simptomatsko. To pomeni, da blažimo prisotne simptome in znake bolezni. V primeru najtežjih in življenje ogrožajočih stanj pa imamo v Sloveniji na voljo vse ukrepe, ki so trenutno priporočeni v svetu.

ALI ŽE OBSTAJA ZDRAVILO PROTI NOVEMU KORONAVIRUSU?

Zaenkrat učinkovitega zdravila za zdravljenje okužbe z novim koronavirusom, ni. V primeru okužbe se zdravi oz. blaži simptome in nudi podporo obolelim organskih sistemom.

ALI ANTIBIOTIKI UČINKUJEJO PROTI NOVEMU KORONAVIRUSU?

Ne, antibiotiki niso učinkoviti proti virusom. Delujejo le proti bakterijskim okužbam.

ALI ME LAHKO CEPIVO PROTI GRIPI ZAŠČITI TUDI PRED NOVIM KORONAVIRUSOM?

Cepivo proti gripi ne ščiti pred koronavirusom. Novi koronavirus je drugačen od virusa gripe, zato je potrebno razviti posebno cepivo, ki deluje nanj. Znanstveniki že poskušajo razviti cepivo, ki bi učinkovalo proti novemu koronavirusu, vendar je razvoj cepiva dolg proces, ki ga je potrebno, preden pride v javno uporabo, še ustrezno testirati. Prav tako oseba, ki je bila cepljena proti gripi, ni bolj dovzetna za okužbo z novim koronavirusom.

ALI SE LAHKO SAMOPLAČNIŠKO TESTIRAM NA NOVI KORONAVIRUS?

Samoplačniško testiranje je mogoče v določenih zdravstvenih ustanovah. Za podrobnosti (lokacija testiranja, način plačila in cena storitve itd.) se obrnite na zdravstveno ustanovo.

KAKO DOLGO VIRUS SARS-COV-2 PREŽIVI NA POVRŠINAH?

Trenutno še ni znano, kako dolgo lahko novi koronavirus SARS-CoV-2 preživi na površinah. Po nekaterih podatkih lahko virus preživi do 1 dan na kartonu ter do 3 dni na plastiki in kovini.

Razkužila lahko učinkovito uničijo virus in preprečijo, da bi virus prešel na človeka. Za čiščenje površin priporočamo vodo in običajna čistilna sredstva, za razkuževanje površin pa 0,1% raztopino belilnega sredstva na osnovi natrijevega hipoklorita (npr. varikina). Za občutljive površine lahko namesto belilnega sredstva na osnovi natrijevega hipoklorita uporabimo razkužilo, ki vsebuje 70 % etanol.

ALI JE SMISELNO NOSITI ZAŠČITNO MASKO?

Vlada RS je zaradi slabšanja epidemiološke slike sprejela sklep o ponovni obvezni uporabi zaščitnih mask. Zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) so ob razkuževanju rok obvezne v zaprtih javnih prostorih in v sredstvih javnega potniškega prometa.

Infografiko o pravilni uporabi zaščitnih mask najdete na naslednji povezavi.

ALI JE RAZKUŽILO ZA ROKE ZADOSTNA ZAŠČITA PROTI NOVEMU KORONAVIRUSU V PRIMERU, DA NIMAM MOŽNOSTI UMIVANJA ROK?

Če roke niso vidno umazane, lahko umivanje rok nadomestimo tudi z razkuževanjem. Roke, ki so vidno umazane, pa je pred razkuževanjem potrebno umiti, saj razkužilo v umazaniji ni učinkovito. 

KAKŠNO RAZKUŽILO JE PRIMERNO ZA RAZKUŽEVANJE ROK?

Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.

KAKO SE LAHKO ZAŠČITIM PRED OKUŽBO Z NOVIM KORONAVIRUSOM PREKO ŽIVIL?

Čeprav ni dokazov, da se novi koronavirus SARS-CoV-2 prenaša s hrano, se priporoča redno in pravilno umivanje rok ter upoštevanje higienskih smernic za pripravo in shranjevanje hrane. Priporoča se, da se živila, ki jih zaužijemo surova (sadje in zelenjava), temeljito opere.

ALI SE LAHKO VIRUS PRENAŠA OB STIKU Z DOMAČIMI ŽIVALMI?

Po trenutnih raziskavah je COVID-19 povezan z nekaterimi vrstami netopirjev, ki pa pri nas trenutno ne živijo. Trenutno pa ni dokazov, da bi bilo tveganje za okužbo s koronavirusom povezano s hišnimi ljubljenčki, kot so psi in mačke. Je pa na splošno priporočljivo slediti priporočilom glede higiene pri stiku z živalmi.

KAKŠEN JE VPLIV OKUŽBE NA NOSEČNICE IN RAZVOJ PLODA?

Po do sedaj znanih podatkih nosečnice niso bolj ogrožene od splošne populacije, je pa potrebna posebna pozornost pri nosečnicah s pridruženimi boleznimi. Ni dokazov, da virus prehaja na plod v nosečnosti. Ni podatkov o povečanem tveganju za splav. Ker ni znakov prehoda virusa na plod v maternici, je možnost prirojenih napak ploda zaradi virusa malo verjetna. Novega koronavirusa niso našli v materinem mleku. Dojenje se svetuje. 

DELAM V ZDRAVSTVU IN SEM NOSEČA. ALI IMAM VEČJE TVEGANJE?

Oceno tveganja na delovnem mestu opravlja pristojni specialist medicine dela, prometa in športa.  Na spletni strani NIJZ pa so na voljo vse priporočila za zdravstvene delavce, na naslednji povezavi.  Več informacij o nosečnosti in porodu v povezavi z novim koronavirusom si lahko preberete na naslednji povezavi (https://www.nijz.si/sl/nosecnost-in-porod-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-covid-19). 

ALI SISTEMATSKI PREGLEDI OTROK POTEKAJO PO USTALJENEM PROGRAMU?

Trenutno se prioritetno izvajajo sistematski pregledi in cepljenje dojenčkov, preventivni pregled pred vstopom v šolo s cepljenjem z drugim odmerkom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam ter s prvim odmerkom proti hepatitisu B ter sistematski pregled pri treh letih s cepljenjem proti KME. Cepljenje proti tetanusu po poškodbi sodi v sklop obravnave poškodbe. Ostala redna šolska cepljenja se lahko zamakne na jesen, če jih ni možno opraviti zdaj. Cepljenje proti rotavirusnim okužbam je smiselno opraviti skupaj z ostalimi cepljenji dojenčka.

ALI SO OSEBE Z ALERGIJO BOLJ DOVZETNE ZA OKUŽBO Z NOVIM KORONAVIRUSOM ALI TEŽJI POTEK BOLEZNI?

Dosedanje raziskave kažejo, da alergije, vključno z blago alergijsko astmo, ne predstavljajo pomembnega dejavnika tveganja za okužbo ali za težji potek okužbe z novim koronavirusom. Posamezniki s kroničnimi boleznimi pljuč, vključno z osebami z zmerno do hudo alergijsko astmo, pa imajo lahko ob okužbi z novim koronavirusom povečano tveganje za poslabšanje astme ali težji potek COVID-19. Tveganje za poslabšanje je večje predvsem pri osebah, ki imajo že sicer težjo obliko astme, pri tistih, ki ne jemljejo redno predpisane  osnovne terapije za astmo ali pogosto potrebujejo zdravila za lajšanje simptomov (Ventolin, Berodual). Predlagamo, da bolniki z astmo v tem času redno in pravilno jemljejo zdravila, ki jim jih je predpisal lečeči zdravnik.

ALI SO KADILCI BOLJ DOVZETNI ZA OKUŽBO Z NOVIM KORONAVIRUSOM?

Osebe, ki kadijo, so na splošno bolj dovzetne za okužbe dihal, ki pri njih tudi pogosteje potekajo v težji obliki. Trenutno ni na voljo dovolj dokazov, da bi lahko trdili, da so kadilci bolj dovzetni tudi za okužbo z novim koronavirusom. Med kajenjem so prsti (in morda onesnažene cigarete ali drugi tobačni izdelki) v stiku z ustnicami, kar povečuje možnost prenosa virusa z roke v usta. V kolikor isti tobačni izdelek (npr. cigareto, vodno pipo) uporablja več oseb, lahko pride do prenosa različnih povzročiteljev, vključno z novim koronavirusom.

Posamezniki s slabšo pljučno funkcijo (ki je lahko posledica kajenja in s kajenjem povezanih bolezni dihal) pa imajo, kot kaže, zelo verjetno ob okužbi z novim koronavirusom zvišano tveganje za zaplete. Kajenje namreč okvari in zmanjša mehanizme dihalnih poti, ki čistijo dihalne poti. Poleg tega ima kajenje škodljive učinke na imunski sistem in oslabi posameznikovo sposobnost boja z okužbo.

Po opustitvi kajenja se pljučna funkcija izboljša v nekaj mesecih, zmanjša se tudi verjetnost okužb dihal.

Več informacij je tudi na voljo v gradivih, dostopnih na povezavah:

KJE LAHKO KADILCI TRENUTNO DOBIJO POMOČ PRI OPUŠČANJU KAJENJA?

Opustitev kajenja je še posebej pomembna v tem času za zmanjšanje škode, ki jo povzroča nov koronavirus. Opustitev kajenja lahko zmanjša verjetnost komplikacij pri okužbi z novim koronavirusom in prinese  še številne druge pomembne koristi za zdravje. Če kadite, je opustitev kajenja najbolje, kar lahko naredite za svoje zdravje.

Na voljo je brezplačni svetovalni telefon za opuščanje kajenja 080 27 77, kjer lahko vsak pridobi vse potrebne informacije o opuščanju kajenja oziroma se dogovori za pomoč pri opuščanju preko telefona. Telefon deluje vsak dan, tudi med vikendi in prazniki, med 7. in 10. uro ter med 17. in 20. uro. Svetovanje za opuščanje kajenja je dostopno tudi na internetu na forumu https://med.over.net/

Do nadaljnjega ne potekajo brezplačna individualna svetovanja in skupinski programi za opuščanje kajenja v Zdravstveno-vzgojnih centrih oziroma Centrih za krepitev zdravja. Ta vrsta pomoči bo ponovno vzpostavljena takoj, ko bo to možno.

V lekarnah so na voljo različne oblike nikotinskega nadomestnega zdravljenja, ki pomagajo kadilcu k uspešnejši opustitvi kajenja. Na voljo so tako žvečilke, obliži in inhalatorji, o uporabi teh izdelkov vam lahko svetujejo v lekarni. Zdravila na recept vam lahko predpiše vaš osebni zdravnik.

Več informacij je tudi na voljo v gradivih, dostopnih na povezavah:

KAJ SVETUJEMO UPORABNIKOM ELEKTRONSKIH CIGARET?

Zaenkrat ni na voljo podatkov o tem, ali predstavlja uporaba elektronskih cigaret večjo verjetnost za okužbo z novim koronavirusom, prav tako ni na voljo podatkov o tem, ali je povezana z večjo verjetnostjo hujših oblik prebolevanja COVID-19. Možnost okužbe z novim koronavirusom je potencialno lahko večja, ker so pri uporabniku elektronske cigarete prsti (in morda onesnaženi ustnik elektronske cigarete) v stiku z ustnicami, kar povečuje možnost prenosa virusa z roke v usta. Dostopne raziskave tudi kažejo, da ima lahko aerosol elektronskih cigaret škodljive posledice na celice pljuč in zmanjšuje sposobnost odziva na okužbe. Aerosol elektronskih cigaret vsebuje številne strupene snovi, ki imajo potencialne škodljive učinke na pljuča. Uporabnikom elektronskih cigaret za največjo zaščito svojega zdravja svetujemo, da uporabo teh izdelkov opustijo. Prav tako svetujemo, da ne uporabljajo drugih tobačnih ali sorodnih izdelkov.

ALI LAHKO SARS-COV-2 IZ PRIZADETIH OBMOČIJ PRINESE KDO IZ POSADKE TOVORNIH LADIJ? KAKŠNA PRAVILA VELJAJO ZA POSADKE LADIJ, KI PRIHAJAJO V KOPER?

Vsaka ladja mora pred vplutjem v pristanišče izpolniti pomorsko zdravstveno izjavo, na podlagi katere dobi dovoljenje za vplutje. V pomorski zdravstveni izjavi mora navesti, če so na ladji obolele osebe. Ladje, na katerih bi bile takšne osebe, so deležne posebnega pregleda. Na ta način lahko v naprej vemo, če z ladjo prihajajo osebe, ki bi bile lahko potencialno obolele za določeno nalezljivo boleznijo. Za vsako ladjo je znano, iz katerega območja prihaja. Območje Luke Koper in tudi širše območje Kopra zaradi pristanišča ne predstavlja večjega tveganja kot preostale poti po državi.

KJE LAHKO SPREMLJAM, KAKŠNO JE TRENUTNO STANJE V SLOVENIJI, EVROPI IN PO SVETU?

V Sloveniji je bil 4.3.2020 potrjen prvi primer s COVID-19. Število opravljenih testiranj na novi koronavirus in število potrjenih primerov v Sloveniji lahko spremljate na naslednji povezavi.

Število potrjenih primerov se spreminja dnevno. Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) dnevno posodablja podatke v zvezi s koronavirusom SARS-CoV-2 in so dostopni na naslednji povezavi, ki je v angleškem jeziku.

Seznam in zemljevid primerov okužb po svetu je v angleščini dostopen na naslednji povezavi

KAKO JE POTEKALA IDENTIFIKACIJA NOVEGA KORONAVIRUSA?

Kitajska je 31. 12. 2019 sporočila, da so zaznali povečanje števila primerov pljučnic v mestu Vuhan, pri čemer niso potrdili že poznanih povzročiteljev pljučnic. Sprva so izključili okužbo z virusi influence, vključno z aviarno influenco, okužb s SARS CoV, MERS-CoV in še druge povzročitelje. Identificirali so nov koronavirus in ga poimenovali SARS-CoV-2. Sprva so primere povezovali z zadrževanjem na tržnici morskih sadežev in drugih živali v Vuhanu. Poleg morske hrane na tržnici prodajajo piščance, netopirje, svizce in druge divje živali. Postavljen je sum, da je izvor okužbe (ki še ni identificiran) ena od vrst živali. 

Epidemiološka priporočila glede oseb, ki so prebolele covid-19

Dostopno na naslednji povezavi.

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Če se ti porajajo dodatna vprašanja smo ti na voljo:

  • 01 439 72 70 ali 040 312 100 vsak delovnik od 9h do 16h
  • [email protected]
  • Facebook Izberi sam
  • Instagram izberisamekipa

Ekipa Izberi sam