Mestna občina Ljubljana je objavila osnutek Strategije MOL za mlade, ki naj bi prispevala k boljšemu položaju mladih v Sloveniji. Ker so mladi  ranljiva skupina je ključnega pomena, da se jim omogočijo možnosti za čim bolj kakovostno življenje. Strategija obsega pomembna življenjska področja kot so izobraževanje, zaposlovanje, kvalitetno preživljanje prostega časa, šport in podobno. Med drugim posebno pozornost namenja razvoju  mladinskega dela, kjer je poudarek na uličnem delu. Mladinske javne politike se vse bolj želijo približati potrebam mladih in pri kreiranju ciljev izhajajo iz njih.

MOL vabi vso zainteresirano javnost, zlasti mlade, da izrazijo svoje mnenje glede podanih razvojnih načrtov in se tako aktivno vključijo v kreiranje svojega vsakdana. Svoje predloge, pripombe in morebitne izboljšave je potrebno poslati na naslednji e-mail naslov: [email protected], najkasneje do 15. julija. Več informacij o vsebini strategije je objavljenih na http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/v-srediscu/96563/detail.html.

Na mladih svet stoji, zato je njihovo aktivno sodelovanje pri kreiranju boljših  življenjskih možnosti izrednega pomena za perspektivno prihodnost vseh posameznikov.