Program Izberi sam je del Združenja DrogArt, v sklopu katerega delamo z različnimi mladimi. Mladostnikom z izkušnjo uporabe alkohola ali drugih drog, ki jih večkrat spremljajo tudi druge težave, med drugim nudimo informiranje, svetovanje in psihoterapijo, psihosocialno pomoč, aktivno preživljanje prostega časa v dnevnem centru in še več.

Pri svojem delu se tako večkrat srečujemo z mladimi, ki na poti osamosvajanja doživljajo mnoge izzive in stiske, ki so pogosto povezane z revščino. Posamezniki_ce občasno ne dobijo materialne pomoči pravočasno ali pa pomoč, ki je na voljo, ne zadostuje njihovim osnovnim potrebam (na denarno socialno pomoč je včasih treba čakati več kot en mesec, mesečni znesek pa ne pokrije niti varščine in najemnine, kaj šele hrano, osnovne higienske potrebščine itd.).

Z zbranimi sredstvi bomo mladim lahko še naprej omogočali_e nakup hrane, reševanje bivanjske problematike in izpolnitev ostalih osnovnih življenjskih potreb.

Svojo donacijo lahko nakažete na:

TRR SI56 0400 1004 6477 733
Združenje DrogArt
Prečna ulica 6
1000 Ljubljana
banka: Nova KBM
namen: humanitarni prispevek
koda namena: CHAR
sklic: SI99

Hvala za vsak prispevek,
ekipa DrogArt in Izberi sam