Vožnja pod vplivom alkohola je nevarna in tudi kazniva.

Za voznike začetnike (do 21. leta starosti oz. dve leti po opravljenem vozniškem izpitu) velja 0,0 torej ne smejo imeti alkohola v krvi. Prav tako so kazni že pri nižjih koncentracijah alkohola strožje (pri doseženih 7 KT vozniku začetniku preneha veljati vozniško dovoljenje).

Vozniško dovoljenje, ki je bilo odvzeto zaradi vožnje pod vplivom alkohola, za prekršek pa ni predpisan redni sodni postopek, se vrne vozniku po preteku 24 ur od odvzema.

Oseba si lahko z zdravstvenim pregledom s svetovanjem pri svojem izbranem zdravniku zbriše do 4 KT.

Oseba z izrečenimi 18 KT (pri voznikih začetnikih nad 7 KT) lahko zaprosi za odlog prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, gre na kontrolni zdravstveni pregled in se udeleži rehabilitacijskega programa (edukacijske ali psihosocialne delavnice ali zdravljenja), ter v pogojni dobi (do 24 mesecev) ne naredi hujšega prekrška, lahko s sklepom sodišča obdrži veljavno vozniško dovoljenje.

Oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in so ji bile izrečene kazenske točke zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, se mora pred ponovnim opravljanjem vozniškega izpita prav tako udeležiti kontrolnega zdravstvenega pregleda in rehabilitacijskega programa.

Nevarna in prav tako kazniva je tudi vožnja kolesa pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih substanc (višine denarnih kazni so enake kot za voznike avtomobilov).