V kolikor je bilo vozniško dovoljenje trajno odvzeto, torej je že prišlo do prejetja sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja ter je že potekel 15 dnevni rok za vložitev predloga za odložitev prehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, je potrebno ponovno v celoti opraviti postopek usposabljanja za vozniški izpit, razen prve pomoči, ki velja trajno.

Za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja je pogoj, da se opravi naslednje: kontrolni zdravstveni pregled, program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ter ponoven vozniški izpit.

Vsi vozniki, ki jim je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, morajo v celoti ponovno opraviti postopek usposabljanja za vozniški izpit. Vozniki, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja zaradi alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snov se morajo udeležiti rehabilitacijskega programa.

Obveznosti, ki jih je potrebno izpolniti za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja:

  • kontrolni zdravstveni pregled, ki velja 3 leta.
  • dodatno usposabljanje Varna vožnja s psihosocialnimi delavnicami ali rehabilitacijski programi. Pridobljeno potrdilo o opravljenem rehabilitacijskem programu ali varni vožnji velja tri mesece.
  • tečaj CPP, ki se ga opravi v šoli vožnje in velja 3 leta. Predavanje cestno prometnih predpisov običajno traja 5 dni, to je 20 pedagoških ur.
  • izpit prve pomoči, katerega veljavnost je trajna. Kartica o opravljeni prvi pomoči je potrebna pri prijavi na teoretični del vozniškega izpita.
  • teoretični preizkus znanja CPP na Izpitnem centru, katerega veljavnost je 3 leta.
  • praktični del usposabljanja – vožnja v šoli vožnje (minimalno 20 moto ur).
  • končni praktični preizkus znanja – vozniški izpit pred pristojno izpitno komisijo izpitnega centra.