Organizacija Drinkaware, ki si prizadeva za manj tvegano pitje alkohola, je objavila raziskavo med mladimi od desetega do sedemnajstega leta starosti na temo njihovega odnosa do alkohola in vedenja, povezanega z njegovo uporabo. Tukaj je zbranih nekaj zanimivih izsledkov obsežne raziskave.

ABSTINENCA

Alkoholne pijače še nikoli ni spilo 57 odstotkov (N=754) vprašanih mladih. Njihovi razlogi za abstinenco se uvrščajo v naslednje kategorije (razvrščene so od najpogostejših do najredkejših odgovorov):

1. NAČELA
2. NEZAINTERESIRANOST
3. ŠKODLJIVE POSLEDICE
4. PREPOVED STARŠEV
5. PRILOŽNOST

Odgovori iz kategorije načel so bili pogostejši pri mlajših. Kot najpogostejši razlog so izbrali, da so premladi za pitje alkohola.

VPLIV PRIJATELJEV, STARŠEV IN SORODNIKOV

Pritisk glede pitja alkohola je že kdaj čutilo 32 odstotkov vprašanih in sicer največ s strani vrstnika ali nekoga mlajšega.  Pritisk staršev oziroma drugega odraslega sorodnika je čutilo 7 odstotkov mladih. Odnos staršev do alkohola ima velik vpliv na pitje njihovih mladoletnih otrok. Starost,pri kateri mladi spijejo prvo alkoholno pijačo je tesno povezana s starostjo, za katero njihovi starši menijo, da je sprejemljiva. Zanimivo je, da je motivacija za pitje mladih podobna motivaciji njihovih staršev. Polovica tistih, katerih starši pijejo alkohol zaradi spoprijemanja s slabim razpoloženjem, anksioznostjo ter depresijo, prav tako pije iz teh razlogov.

Zanimiv je tudi podatek, da je 62 odstotkov mladih, ki so spili prvo alkoholno pijačo brez prisotnosti sorodnika, že kdaj bilo pijanih, medtem ko je bila pijana le ena četrtina tistih, ki so spili prvo alkoholno pijačo v prisotnosti sorodnika. 27 odstotkom tistih, ki so že kdaj pili alkoholno pijačo,  alkohol pomaga pri tem, da se počutijo bolj samozavestne, ko spoznavajo nove ljudi in gradijo nova prijateljstva. V primerjavi z raziskavo iz leta 2013 in 2012 to število narašča.

MOTIVACIJA ZA PITJE

Ključna motivacija za pitje alkohola je družabne narave. Dve tretjini vprašanih je odgovorilo, da tako bolj uživajo v zabavah in praznovanjih. Drugi ključni dejavnik je izboljšanje izkušnje (všeč jim je sam občutek). Tretji ključni dejavnik je konformizem. Mladi pijejo tudi iz želje po tem, da se ne bi počutili odrinjene ter da bi bili drugim všeč. Najšibkejši je dejavnik spoprijemanja, 44 odstotkov jih je že kdaj pilo alkohol, da bi bili boljše volje, se počutili manj anksiozne ali da bi pozabili na svoje probleme.

Raziskava je pokazala, da se mladi spopadajo s stresom tudi s pitjem alkohola; hkrati pa le ta negativno vpliva na njihov šolski neuspeh in na tvegano spolno vedenje. Najpogosteje navedeni specifični razlogi za pitje alkohola so bili naslednji: z alkoholom so druženja bolj zabavna; alkohol izboljša zabave in praznovanja; alkohol prispeva k večjemu užitku v zabavi.

ŠKODLJIVE POSLEDICE ALKOHOLA

V zadnjih 12 mesecih je ena četrtina vprašanih izkusila eno ali več od naslednjih škodljivih posledic pitja alkohola:

– bruhanje
– izostanek iz šole
izguba vrednega predmeta
– pretep
– spolna aktivnost
težave s policijo
– negativen prikaz na družabnih omrežjih
– obisk  bolnišnice
– žrtev zločina

O več škodljivih posledicah poročajo tisti, ki so: čutili pritisk naj pijejo alkohol, pili alkohol brez nadzora odraslih ter tisti, ki pijejo zaradi lažjega spoprijemanja s težavami.