Ali so slikovna opozorila o posledicah pitja alkohola dobra ideja?

Naša dežela ima po oceni spletne strani nationmaster.com največ traktorjev na svetu na prebivalca. In še nekje kotiramo zelo visoko. Poraba alkohola je v Sloveniji na prebivalca med najvišjimi v Evropi in  prav tako so bolezni, povezane s pitjem alkohola med najbolj razširjenimi v Evropi. V mnogih državah je družbeno nesprejemljiva vožnja pod vplivom alkohola,  pitje med nosečnostjo ipd. A vendar vlada med splošno javnostjo z vidika drugih tveganj za zdravje v povezavi z alkoholom, še vedno nizka ozaveščenost.

 

Strokovnjaki ocenjujejo, da globalno okoli 3,3 milijona ljudi umre zaradi vzrokov, ki so neposredno povezani z uživanjem alkohola, pri čemer so najpomembnejši bolezni srca, rak, bolezni jeter in nesreče. Zanimivi so rezultati raziskave iz Združenega kraljestva (2016), kjer so na vzorcu 2.100 odraslih ugotovili, da jih je le 13 % v anketah prepoznalo rak, kot eno izmed možnih tveganj za zdravje v povezavi z zlorabo alkohola.

 

Zdi se, da si alkoholna industrija in vlade ne prizadevajo zares, da bi kaj spremenili. Slikovna opozorila o posledicah pitja alkohola so redkost. V državah EU, ki imajo najvišjo porabo alkohola na prebivalca po svetu, ni zakonodaje, ki bi zahtevala tovrstna zdravstvena opozorila. Navkljub temu, da je praksa že pokazala, da so najučinkovitejše strategije za dosego spremembo vedenja pri posameznika zapisane v zakonih: zvišanje davkov, minimalne cene na alkoholno enoto in omejitve, ki veljajo v prometu.

 

alkohol warning label-rak črevesja

 

 

Najnovejša Svetovna raziskava o drogah podpira poziv k uvedbi obveznih slikovnih sporočil o posledicah pitja alkohola.

Tako vlade kot alkoholna industrija očitno menijo, da slikovna opozorila ne zmorejo  spreminjati vedenja ali da pivci ne želijo, da bi jih »mučili« z neprijetnimi resnicami. Domet tovrstnih sporočil je seveda omejen, a ne pozabimo, da se motivacija za spremembo v vedenju posameznika lahko doseže tudi s pomočjo vizualnih sporočil. Dobra informiranost bi lahko pomagala razblinjati mite in nesporazume okoli alkohola.

Pomembno je zapisati, da nas lahko slikovna opozorila o posledicah pitja alkohola in tista, ki so že zaživela na tobačnih izdelkih, speljejo tudi na napačno pot. Raziskava objavljena v Journal of Experimental Social Psychology, v kateri je sodelovalo 39 študentov psihologije, vsi so bili kadilci, je namreč pokazala, da lahko opozorila na cigaretnih škatlicah kadilce spodbujajo h kajenju,saj le tako lahko premagajo strah pred »neizbežnim«. Kadilci se ne želijo soočiti z negativnimi posledicami svojega vedenja in lahko kadijo več, da se spoprimejo z neugodjem. Enako verjetno velja za sporočila na področju alkohola.

 

»Pijte manj alkohola. S tem lahko zmanjšate tveganje za sedem različnih vrst raka.«

 

V najnovejši Svetovni raziskavi na področju drog  (Global Drug Survey 2018) – v kateri je sodelovalo 130.000 ljudi iz več kot 40 držav – so raziskovali potencial sedmih različnih zdravstvenih sporočil za spreminjanje navad za pitje ljudi. Osredotočili so se na različne zdravstvene in socialne probleme in izbrali nekaj  pozitivnih sporočil ter skozi njih poudarjali prednosti zmanjševanja porabe alkohola na eni strani in na drugi, z negativnimi sporočili, izpostavili tveganja. Rezultati so pokazali, da bi na primer 40 % pivcev ob sporočilu na steklenici: »Pijte manj alkohola. S tem lahko zmanjšate tveganje za sedem različnih vrst raka,« pomislili na zmernejše pitje.Eno izmed sporočil je bilo tudi: Steklenica vina ali šest majhnih piv ima enako število kalorij kot hamburger in krompirček. In še: Zdravstvenih koristi od uživanja alkohola je izjemno malo oziroma jih sploh ni. Gre za prefinjeno sporočilo, da je lahko malo alkohola dobro za vaše zdravje in ga je  alkoholna industrija močno zaščitila. Rezultati Svetovne raziskave nazorno kažejo, da je potrebno več dela za zmanjšanje te napačne navedbe.Nalepka, ki je navajala, da alkohol povečuje stopnjo nasilja in zlorabe, pa je bilo tisto sporočilo, v katerega je verjelo največ udeležencev.

Potrošnikom alkohola je v prvi vrsti pomembno predstaviti dejstva o tveganjih, katerim so med pitjem alkohola izpostavljeni. Morajo vedeti, da je tveganje odvisno od tega, koliko spijejo in da lahko zmerno pitje tveganja zmanjša. Potrošniki potrebujejo pozitivna sporočila, ki bi omogočila, da se počutijo dobro v zvezi z odločitvami, ki jih sprejemajo in z njimi izboljšujejo svoje zdravje in dobro počutje.

Povzeto po viru: The CQnversation (Adam Winstock, Emma Louise Davies).