Nedavno se je v Bruslju odvila konferenca terenskih socialnih delavcev z naslovom »Words from the street«, pod okriljem Dynamo International, udeležili pa smo se je tudi predstavniki slovenskih društev Bob, Mladi Zmaji in  DrogArta, ki sva ga zastopala Urban Koler in Dijana Džamastagić.

Tekom konference smo imeli mladi možnost sodelovati na zanimivih delavnicah, predavanjih in na terenskih obiskih izbranih lokacij v Bruslju. Večina predavanj in delavnic je bila terminsko določenih vnaprej, z izjemo predstavitve »Open space« tehnologije, ki je odprla več možnosti za tiste udeležence, ki nismo imeli vnaprej načrtovanih predstavitev. V kontekstu Open space-a je lahko vsakdo predlagal temo, na katero bi izvedel delavnico, predavanje, debato ali delil izkušnje iz svojega področja dela z ostalimi udeleženci konference. Z Dijano sva na t.i. steno idej dodala temo z naslovom »Reducing harm among drug users« v želji, da z ostalimi udeleženci deliva informacije o DrogArtu, našemu delu, pristopih, materialih ipd. Najina ambicija je bila, da se poveževa z ostalimi in jih povabiva, da tudi sami delijo izkušnje, primere dobrih praks, izzive s katerimi se srečujejo na področju dela zmanjševanja škode zaradi uporabe drog in pri delu z uporabniki.
Delavnica je bila zelo uspešna. Debatirali smo uro in pol in ugotovili, da se glavnina težav, s katerimi se srečujemo, pojavlja v obliki finančnih zank in zakonskih omejitev, ki so različne od države do države.
Priznati moram, da sem po uspešno izvedeni delavnici napol lebdel od sreče, zadovoljstva. Energija vseh srčnih, empatičnih ljudi, ki sem jih srečal v Bruslju in, ki se znotraj različnih držav sveta borijo za iste stvari kot mi, v Združenju DrogArt, me je navdala z elanom in me motivirala, da še bolj zagrizeno delam na svojemu področju, ki sem si ga izbral kot prostovoljec in udejanjam spremembe.

Pa naj bodo majhne, ali velike. Vsaka šteje.


Urban Koler, prostovoljec Združenja DrogArt