Navkljub dejstvu, da je za mlade prva izkušnja z alkoholom praviloma slaba (neprijeten okus, občutek slabosti …), velikokrat vztrajajo pri nadaljnji uporabi. Zato jih je še kako pomembno učiti o tveganjih pri tovrstnem početju. Verjeli nam bodo šele takrat, ko bodo razumeli razloge, zaradi katerih sploh posegajo po alkoholu.

 

IGRE BREZ MEJA: MLADI PAČ POPIVAJO

Za puberteto je značilno tvegano vedenje. Posamezniki tvegajo namenoma in z zamikom presojajo, ali se je tveganje izplačalo ali ne, saj njihova sposobnost za oceno tveganj še ni povsem razvita. Gre za občutljivo obdobje soočanja s spremembami v možganih: močna čustva, impulzivno vedenje, potreba po tem, da si drugačen, ipd. Zgolj učenje o škodljivih posledicah, ki jih prinašata kajenje in pitje alkohola, mladih ne odvrneta od namere, da bi oboje poskusili. Razlog tiči v tem, da se tisti del možganov, kjer leži center za odgovorno ravnanje, razvija najdlje – do 25. leta. Zato je potrebna skrb staršev, dokler mladostniki ne dozorijo povsem.

Verjetnost, da bo najstnik pil alkohol, se s starostjo povečuje. V eni izmed novejših raziskav je bil delež 11- do 13-letnikov, ki so bili opiti vsaj dvakrat v življenju, relativno nizek: 1,2 % (11-letniki) in 5,8 % (13-letniki). S starostjo delež močno naraste: med 15-letniki jih je bilo že 30,3 %, ki so odgovorili, da so bili opiti vsaj dvakrat v življenju. (vir: Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji, Izsledki mednarodne raziskave HBSC 2015)

 

OTROCI POSNEMAJO PIVSKE NAVADE ODRASLIH

Majhni otroci med igro radi posnemajo početje odraslih: nakupujejo, kuhajo, čistijo, hranijo dojenčke, popravljajo avtomobilčke. Zato razmislite, preden naslednjič, ko pridete domov, rečete Prilegla bi se mi pijača in posežete po njej. Otrok je lahko početje zabeležil, kot da je alkohol povsem običajna začimba vsakdanjega življenja odraslih. Vedite, da otroci ne posnemajo tega, kar jim govorimo, ampak tisto, kar počnemo.

 

IDOLATRIJA: NAJSTNIKI PIJEJO, DA BI BILI PODOBNI SVOJIM KUL PRIJATELJEM

Vse od zgodnjega otroštva naprej želijo otroci ugajati. S tem na nezavedni ravni potrjujejo  pripadnost skupini. Na začetku smo starši njihovi glavni vzorniki, v najstništvu pa se tehtnica vzora nagne k prijateljem. Vse večjo pomembnost pripisujejo sprejetosti med prijatelji in v družbi.

Najstniki se radi opišejo kot individualisti, da so drugačni od drugih, uporniški, vendar pa ima večina izmed njih strah pred tem, da bi izstopili iz množice. V primeru, da je pitje sprejeto kot norma v izbrani skupini mladih, se bo vaš najstnik najlažje vklopil s tem, da bo posegel po pijači.

 

»MAMI, TUD JST HOČM NA ŽUR!«

Razmisliti velja tudi o dilemi Starejši/a brat/sestra lahko, zakaj jaz ne smem? Neizogibno je, da starejši otrok z določeno starostjo pridobi nov položaj in več privilegijev. Tudi mlajši/a brat/sestra bi želela napredovati v družinski hierarhiji navzgor: daljši izhodi, izbor oblačil po lastnih željah ipd. Deloma gre za rivalstvo (Če lahko ona, zakaj ne smem še jaz?) ter na drugi strani za željo po oponašanju (Želim biti tak kot on/ona). Vpliv bratov in sester je lahko močan in ga lahko dobro uporabite. Vprašajte starejše sorojence, če bi želeli biti dober vzor, in mlajšemu otroku naročite, naj posluša svoje starejše brate/sestre tako, kot bi vas.

 

MEDIJI NAJ DAJEJO ZGLED

Danes so mladi dnevno izpostavljeni oglasom alkoholne industrije (televizija, revije, časopisi, socialna omrežja, jumbo plakati). Socialna omrežja so realnost našega življenja, življenja naših mladostnikov in celo mlajših otrok. Preko njih se lahko hitro razširijo podobe in ideje ki spodbujajo k tveganemu in neodgovornemu ravnanju.

Uporabna vaja je, da spremljamo, kolikokrat se pojavi posamezen oglas za alkoholno pijačo v izbranih medijih. S tem bomo dobili vpogled v sporočila, ki jih otroci in mladi videvajo.

 

NEZNANSKA TEŽA BIVANJA

Poleg druženja in zabave je eden izmed pomembnejših razlogov, zakaj mladi sploh posegajo po alkoholu, obvladovanje stresa. Prepiri s partnerjem, konflikt s prijatelji, skrbi na delu,  anksioznost, vse našteto lahko odrasle spodbudi k pitju alkohola.

Vsi radi verjamemo, da otroci nimajo težav, vendar so prav tako kot mi, odrasli, pogosto  pod stresom, bodisi zaradi prijateljev, šole, družine. Mlade težijo številne skrbi, ki jih strašijo in tiščijo. Naša naloga je, da prepoznamo njihov občutek, da lahko z alkoholom blažijo stres, ter da jih opremimo z znanjem, da poiščejo pot iz zamotanih situacij.

Pogosto menimo, da je zgolj pitje problem in da bo že pogovor o nevarnostih in tveganjih, povezanih s pitjem, dovolj za odvrnitev od tega početja. Za otroka lahko pomeni pitje alkohola tudi rešitev težav. Če ga želimo pri tem ustaviti, moramo poiskati resnični problem in zanj ponuditi drugačno rešitev.

 

PREIZKUŠANJE MEJA

Vsi starši spoznajo, da se otroci velikokrat raje spopadejo s težavami sami, kot da nam jih zaupajo. Želijo spustiti našo roko in zakorakati sami v svet. Že pri majhnih otrocih, ki se igrajo v parku, opazimo, da se radi igrajo z novimi prijatelji in se za tisti čas oddaljijo od nas. Kasneje se najstniki prebijajo skozi omejitve, ki smo jih vzpostavili starši kot njihovi varuhi, da jih zaščitimo, sami pa jih vidijo kot omejitve in kot grob poseg v njihov osebni prostor.

Postopno rahljanje izbranih pravil vam bo pomagalo ostati neomajni pri tistih, ki se vam zdijo najpomembnejša. Otroci morajo vedeti, kje je meja, saj se bodo znotraj jasnih meja počutili varno.

 

PREVETRITI PRAVILA

Preveliko število pravil lahko na drugi strani povzroči občutek strahu, občutek pomanjkanja ljubezni, premalo pozornosti ali da nam ni mar za to, kar počnejo. Otroka lahko ovirajo in povzročijo, da se nikoli ne nauči oceniti tveganja ali sprejeti odločitev.

 

V ČAKALNICI ZA ODRASLOST

Mlajši otroci  postavljajo vprašanja, so zvedavi in sprejmejo, ko jim rečete Premlad-a si. Najstniki niso več otroci, so pripravniki za odrasle – učijo se, a še niso povsem tam. Prijateljem in staršem želijo dokazati, da niso več otroci. Pazimo na dikcijo Premlad/a si za to! Če je pitje nekaj kratkočasnega, kar prakticiramo odrasli, nam bodo sami pokazali, da so tudi odrasli, saj vendar pijejo alkohol.

Najboljši nasvet, ki vam ga lahko napišemo v pomoč, je, da spremljajte spremembe, skozi katere jih vodi razvojna pot, in jim vsake toliko povejte, da je sicer res, da hitro odraščajo, da pa njihovo telo še vedno potrebuje čas za razvoj, preden bi se zares odločili za manj tvegano pitje alkohola.

 

Povzeto po viru:

https://www.drinkaware.co.uk/advice/underage-drinking/understand-why-children-drink-alcohol/

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/hbsc_2015_e_verzija30_06_2015.pdf