Si se kdaj spraševal/a, zakaj se slabemu počutju po prekrokani noči reče prav maček?

Nemški ‘Kater’ pomeni ”žival maček” in ”slabo počutje po prepiti noči”. To sta izvorno dve različni besedi. Nemško ‘Kater’ ”slabo počutje po prepiti noči” je nastalo v 19. stoletju med leipziškimi študenti iz narečne različice besede, ki ustreza knjižnonemški ‘Katarrh’ s pomenom ”hud prehlad”. Beseda, ki je le enakozvočnica nemškega ‘Kater’ ”žival maček” (to je sorodno z angleškim ‘cat’, ruskim ‘kot’ ”žival maček”) in ki je z njo povezana le prek ljudske etimologije, je bila v slovenščino prevedena, kot da bi bilo nemško ‘Kater’ ena beseda z dvema pomenoma.

Slovenci šaljivo rečejo mačku včasih tudi tiger (velika mačka).

Vir: Slovenski etimološki slovar (2003)