Ekipa Izberi sam je razvila novo interaktivno igro Žurer, ne jezi se!, s katero osveščamo mlade o zmanjševanju škodljivih posledic alkohola. Ideja se je porodila mladinskemu delavcu Simonu, ki je ob podpori zaposlenih inovacijo tudi udejanil.

Stalno sledimo potrebam mladih in si prizadevamo za razvoj novih specifičnih pristopov. Pri terenskem delu z mladimi se je pokazalo, da se mladi najraje učijo kot aktivni udeleženci. V ta namen smo razvili novo družabno igro, kjer se namesto figur po poljih premikajo kar mladi sami. Igra jih vodi skozi žurko, kjer doživljajo pozitivne in negativne izkušnje. Na določenih poljih se morajo soočiti z različnimi izzivi ter odgovoriti na določena vprašanja. Skozi igro prihaja do spontanega pogovora o alkoholu, vožnji, spolnosti, zabavi itd. Mladi tako odkrito spregovorijo o lastnih izkušnjah, ki jih skupaj osvetlimo. Ena od osrednjih tem je tudi koncept ‘dober partibadi’, preko katerega osveščamo o skrbi drug za drugega v okoljih nočnega življenja.  Pomembno je, da koga ne pustijo prepuščenega samemu sebi, sploh če je ta pod vplivom alkohola ali drugih drug.  Žurer, ne jezi se! lahko igra posameznik, par ali skupina prijateljev. Največji učinek ima, če igra skupina prijateljev, saj se preko vodenja mladinskih delavcev mladi osveščajo tudi med sabo, s čimer je večja verjetnost, da se bodo o tem pogovarjali tudi v bodoče.

Odzivi mladih, ki so bili udeleženi v igri, so zelo pozitivni in spodbudni. Večinoma so komentirali z besedami:”Zabavno in poučno hkrati.”