Maja 2022 sta se Mateja Mlinarič in Lucija Golčer (Združenje DrogArt) udeležili mednarodnih delavnic v okviru izmenjave Erasmus+ v Solunu, kjer sta izvedli delavnico o sprejemu in testiranju vzorcev nedovoljenih drog ter predstavili organizacijo DrogArt in delovanje njenih različnih programov.

Glavni trg Soluna krasi kip Aristotela, velikega grškega filozofa, ki nam je med drugim zapustil misel, da »izobraževanje uma brez izobraževanja srca sploh ni izobraževanje«. Le nekaj ulic stran od Aristotelovega trga smo njegovo misel v prakso pretakali vsi udeleženci srečanja Erasmus+ na filmski delavnici dveh italijanskih kolegic. Iz učilnice, kjer smo poslušali predavanje The role of creativity lab approach in social work (Vloga ustvarjalnega laboratorijskega pristopa v socialnem delu), smo vsak s svojo dodeljeno vlogo in skupnim scenarijem hiteli posnet kratek film. Vsaka udeleženka je prispevala svoj del znanja in talenta, predvsem pa smo se zelo hitro povezale v lepo delujoč mnogocelični organizem. To pa je bil tudi osnovni namen filmske delavnice, ki služi reintegraciji mladih oseb, odrinjenih na rob družbe.

Torek je bil podčrtan s predavateljicami iz Grčije, ki so spregovorile o kratki zgodovini depresije. Na začetku smo bile vse pozvane k imaginarni igri, v kateri smo zaprle oči in si predstavljale depresijo ter pozneje na tablo prispevale besede, ki nas asociirajo na depresijo.
Sledilo je predavanje Poly Cyber Victimization Adolescence in Greece – Copying Strategies, ki je vsebovalo predstavitev izsledkov raziskave, vezane na uporabo interneta, ki je istočasno potekala v šestih različnih državah med mladimi od 13 do 18 let. V Solunu so zajeli 6 šol in 6.829 mladostnikov. Spletno nasilje se med najstniki najpogosteje izvaja kot spletno ustrahovanje, spletno trpinčenje ali spletno nadlegovanje, vedno in v kakršnikoli obliki pa je nedopustno. Mladi kolegici iz romunske organizacije Team4Excellence sta se na podobno tematiko navezali naslednji dan s predavanjem z delovnim naslovom Internet Addiction.

V zaključku drugega dneva smo bili s strani Portugalske povabljeni k razmišljanju o zdravih in nezdravih odnosih pri mladih (Healthy and Unhealthy Relationships in Young People).

Sledil je še zadnji dan skupnih delavnic, ki jih je otvorila poljska organizacija PoDrugie, z naslovom Working with Aggressive Behaviour with of Children and Adolescents (Delo z vzorci agresivnega vedenja pri otrocih in mladostnikih.
Kaj je jeza, kako izgleda jezen človek? Jeza je le čustvo, slabih čustev pa ni. Pri jezi nas preplavi nenaden val adrenalina, sprožilci zanj pa se razlikujejo od človeka do človeka in jih je pomembno poznati, da se lažje obvladujemo v situacijah, ki nam sprožajo jezo.

Zadnji dan nama je z Matejo ostal v še posebej lepem spominu. Obiskali smo Youth Center (Center za mlade) in se srečali s številnimi mladimi, ki dnevno obiskujejo center zaradi pomoči pri učenju, gledaliških delavnic, druženja, strokovne pomoči, dostopa do računalnikov in interneta, športnih aktivnosti, tečaja ročnih spretnosti in še marsičesa. Srečali pa smo se tudi s predsednico Centra socialnega varstva Centralne Makedonije.

Besedilo: Lucija Golčer, Mateja Mlinarič