Kdaj te policist lahko legitimira?

Policija sporoča:
“Ugotavljanje identitete je eno izmed pooblastil, ki jo imajo policisti. Upravičenost ugotavljanja identitete ni povezana s starostjo. Običajno je povezana z nekim predhodnim dogodkom (npr. s kršitvijo javnega reda in miru- mladoletniki razbijajo steklenice ali je mladoletnik zaloten s prepovedanimi drogami, ima pri sebi alkoholno pijačo v gostinskem lokalu ali pa se nahaja v bližini kraja kaznivega dejanja, …). V vseh primerih, ko je mladoletnik udeležen v določenem dogodku, se obvešča tudi starše.”

“Zakon o nalogah in pooblastilih policije v 40. členu točno določa, kdaj lahko policisti ugotavljajo identiteto, v 41. členu podrobno določa načine ugotavljanja identitete, v 42. členu pa opis identifikacijskega postopka.

PREDSTAVLJANJE POLICISTA
Predstavljanje policista je določeno v 3. odstavku 21. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije, kjer je določeno, da policist osebi, zoper katero je izvajal policijska pooblastila, na njeno zahtevo na kraju praviloma pove svoje ime in priimek ter policijsko enoto, v katero je razporejen, glede na okoliščine pa se izjemoma predstavi le z identifikacijsko številko, če oceni, da bi predstavitev z imenom in priimkom lahko povzročila njegovo ogroženost. V 2. odstavku 21. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije pa je tudi določeno; da ko policisti opravljajo policijske naloge v civilni obleki, se morajo pred policijskim postopkom izkazati s službeno izkaznico. Če okoliščine tega ne dopuščajo, se morajo ustno predstaviti kot policisti. Takoj ko je možno, se morajo izkazati s službeno izkaznico.”