Kdo plača kazen in kakšna je višina le-te, če je oseba na sovoznikovem sedežu pijana? Ali mora ta oseba “pihati”?

ZAKON O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA (ZPrCP-UPB2) v 88. členu pravi “Na sedežu poleg voznika ni dovoljeno voziti osebe, ki je očitno pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil.” in “Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.” Oseba pa torej ne sme biti OČITNO (na videz) pod vplivom psihoaktivnih substanc.